Araştırma türünde eserler

 

Gösterilen sonuç sayısı: 5

%35

Dergâh’tan Varlık’a – Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (1921-1933)

 39,00  25,35

Dergâh’tan Varlık’a Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (1921-1933), Cumhuriyet’in ilanından sonra edebiyat dergisi olmak iddiasıyla çıkan süreli yayınlar taranarak oluşturulmuş bir şiir evreninin incelemesi.

%25

Pir Sultan Abdal

 28,00  21,00

Sadeddin Nüzhet Ergun

Araştırma

Hazırlayan: Mehmet Can Doğan

Sadeddin Nüzhet Ergun’un çalışmalarının ağırlık noktasını, Türk edebiyatı tarihi ve buna bağlı olarak Alevî-Bektaşî edebiyatı, kendi deyimiyle “mezhebî zümre edebiyatları” oluşturur. Pir Sultan Abdal, onun bu bağlamdaki araştırmalarının ürünlerinden biridir. 1929’da yayımlanan bu eser, Pir Sultan Abdal’la ilgili kitap bütünlüğündeki ilk çalışmadır.

%25

Güzel Sayfa – Popüler Edebiyatın Sapa Yolları

 49,00  36,75

Mehmet Can Doğan

Araştırma

Mehmet Can Doğan, Güzel Sayfa-Popüler Edebiyatın Sapa Yolları’nda, dergi ve gazetelerin herhangi bir sayfasındaki bir yazıyı merkeze alarak, dairesel bir hareketle bu yazının gerek şair veya yazarın yazma sürecinde gerek edebiyatın gelişimi veya değişiminde nasıl bir göstergesel değer taşıdığını ve edebiyat kurumunun söz konusu yazı yayımlandığı günlerde nasıl işlediğini gösteriyor.

 

%25

Bir Edebî Muhit Olarak Ankara (1923-1980)

 40,00  30,00

Necati Tonga

Araştırma

Bir Edebî Muhit Olarak Ankara, bir şehrin edebî muhitini anlamak yolunda önemli bir adım olmasının yanı sıra başkentin yakın dönem kültür tarihi ile ilgili önemli bilgiler, belgeler ve fotoğraflar da içeriyor.

 

%25

Kurmacanın Peşinde

 28,00  21,00

Selçuk Çıkla

Araştırma

 

Selçuk Çıkla’nın zengin bir kaynak taramasıyla oluşturduğu Kurmacanın Peşinde – Hikâye ve Roman Yazıları adlı çalışması, kuram ile edebiyat tarihinin metinler merkezinde buluştuğu bir kitap olarak belirginleşiyor.